RSS

Trumpo

Pagmasdan ang pag-ikot ng trumpo
sa aking mga palad—
bawat pag-ikot ay nauukit ang mga markang
kasing lalim ng mga maiitim na mga balong
Natatanaw ang blankong kawalan—
Sa bawat pagsayaw ng trumpo sa aking mga palad
ay sumasabay ang himig ng pagtumbang
hindi nagagamot ang iyak at sakit na dumadanak
mula sa ating mga isinumpang mga mata.
Ang trumpong paulit-ulit na sumasayaw
at paulit-ulit na natutumba ay hindi tumitigil
sa pag-ikot hanggang ang mga marka’y
kasing lalim na ng pakong nakalublob sa
sa mga balong sumasalok sa bawat
patak ng luhang dumadaloy sa ating
mahahapding mga mata.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 endeavored to criticize: